Lokalna akcijska skupina (LAS) Zgornje Savinjske in Šaleške doline obvešča, da je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdalo povabilo za izkaz interesa za oblikovanje lokalnih akcijskih skupin za izvajanje pristopa LEADER/CLLD  iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega sklada za regionalni razvoj v programskem obdobju 2021-2027. S tem namenom LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline objavlja javni poziv za pričetek oblikovanja Lokalne akcijske skupine v programskem obdobju 2021-2027.

Vabimo vas, da izkažete interes za oblikovanje Lokalne akcijske skupine na območju Zgornje Savinjske in Šaleške doline ter s podpisom spodnje izjave podate namero za vstop v pogodbeno partnerstvo. Original izpolnjeno in podpisano izjavo o nameri prinesite osebno ali pošljite na naslov LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, Foršt 51, 3333 Ljubno ob Savinji, najkasneje do 15. januarja 2022.

Več informacij nudi Zavod Savinja, vodilni partner LAS ZSŠD na telefon 03/838 10 78 ali e-naslov info@zavod-savinja.si.