Komunala Mozirje obvešča občane občin Mozirje in Rečica ob Savinji, da bodo v naslednjih mesecih zaradi vzpostavitve registra odjemnih mest, izvajali popis in evidentiranje zabojnikov na posameznih odjemnih mestih.

Za več informacij lahko pokličete na tel: 03 8393 658 – oddelek ravnanja z odpadki.

Lahko jim pišete tudi na e-mail: info@komunala-mozirje.si ali mojca@komunala-mozirje.si.