Med 17. in 22. majem bo v Republiki Sloveniji že devetič potekala mednarodna vojaška vaja Jadranski udar 2021 (angl. Adriatic Strike), na kateri bo Slovenska vojska v sodelovanju z zavezniškimi državami in ob podpori vojaškega letalstva izvedla usposabljanje kontrolorjev združenega ognja.

Na letošnji vaji, ki jo bo organiziralo in vodilo poveljstvo 15. polka vojaškega letalstva iz vojaškega letališča Cerklje ob Krki, se bodo usposabljali že certificirani kontrolorji združenega ognja, posadke strelskih platform, poveljniki čet in načrtovalci združenega ognja ter pripadniki specialnih enot. Sodelujoče zmogljivost na združenih vajah Jadranski udar 2021 in Zvezdni videz 2021 (angl. Astral Knight), bodo izvedle skupno urjenje v postopkih reševanja in iskanja.

Na vaji se pričakuje okoli 650 udeležencev, od tega približno 200 pripadnikov iz 20 zavezniških in partnerskih držav, in sicer; Avstrije, Belgije, Bosna in Hercegovina, Češke, Črne gore, Danske, Francije, Grčija, Hrvaške, Italije, Litve, Madžarske, Nemčije, Nizozemske, Poljske, Romunije, Severne Makedonije, Slovaške, Španije in Združenih držav Amerike.

Usposabljanje kontrolorjev ognja bo potekalo na petih lokacijah po Sloveniji, in sicer na Osrednjem vadišču Slovenske vojske Postojna, na katerem bodo letalniki, minometi in tanki zagotavljali ognjeno podporo, na območju občin Tolmin in Kobarid, Radeč, Moravskih Toplic ter širšem območju Kamniško Savinjskih Alp, kjer bodo letalniki samo simulirali letalsko podporo.

Zaradi zagotavljanja varne izvedbe vaje ter varnega in neprekinjenega zračnega prometa bodo med vajo začasne dnevne zapore zračnega prostora nad območji delovanja, in sicer med 9. in 12., 14. in 18. ter 21. in 23. uro. Na območjih usposabljanja se pričakuje povečan hrup zaradi preletov letalnikov.

Na območju Kamniško-Savinjskih Alp bodo glavne aktivnosti potekale na lokacijah Rzenika, Ojstrice in Menine planine. Na teh lokacijah je predvidena uporaba efektov poka in dima, ki ne bi smeli biti preveč moteči za okolje, saj bodo proženi izključno v zato namenjenih zabojih. Predvidevamo, da se bo na tem področju gibalo okrog 20 vojakov s tremi vozili, ki bodo locirani v domu na Menini planini. Potekali bodo premiki vojaških vozil (terenska vozila, kamion), vse v manjšem obsegu in po javnih cestah in poteh. V gorskem prostoru se bodo vojaki premikali izključno peš. V tem času bodo zračni prostor nad Ojstrico in Menino planino preletavala tudi letala in helikopterji, ki pa se bodo v glavnem zadrževali na večjih višinah in neposredno nad lokacijama ter med njima. Izvajali se bodo zračni premiki sil s helikopterji iz Menine planine na Ojstrico in nazaj. Povečane letalske aktivnosti bomo izvajali v dveh dnevnih obdobjih: od 09:00 do 12:00 ter od 14:00 do 18:00.

V petek 21. 5. 2021 se bodo vsi scenariji na delovnih točkah končali najkasneje ob 12:00