Upravna enota Mozirje v času krizne situacije opravlja naslednje nujne upravne storitve:

  • Naloge vezane na urejanje osebnih dokumentov (potni listi, osebne izkaznice) ter naloge vezane na urejanje dokumentov s področja dela »infrastrukture« oz. »prometa« (prometna in vozniška dovoljenja). Navedene naloge se izvedejo zgolj v NUJNIH primerih, oz.  iz razlogov, ki so življenjskega pomena za stranko in jih slednja utemelji v obrazložitvi.
  • Naloge vezane na področje »tujcev«, natančneje reševanje vlog za podaljšanje dovoljenj (za začasno prebivanje in enotnega dovoljenja za prebivanje in delo).

Za vse dodatne informacije pokličite na tel. št. 03 83 93 422 ali pišite na mail ue.mozirje@gov.si.