Občina Mozirje s septembrom pričenj z gradnjo prizidka kulturnega doma, ureditve ceste s pločnikom in parkirišča na Hribernikovi ulici. Uredil se bo tudi potok Šajspah.

Zaradi navedenega bo v času gradnje spremenjen prometni režim na delu trga Mozirje. Ker bo parkiranje v tem delu onemogočeno,  vas prosimo, da bližnjih javnih parkirišč ne obremenjujete z dolgotrajnim parkiranjem, da s tem v največji možni meri omogočimo normalno funkcioniranje poslovnih subjektov v trgu.

Prilagamo javne površine, ki so namenjene parkiranju in se vam zahvaljujemo za razumevanje.

mozirje-zapore-kulturni-dom-jesen2022