Kot ste verjetno že zasledili, Občina Mozirje izvaja projekt izgradnje parkirišča na lokaciji bivše zgradbe komunale in izgradnje komunalne infrastrukture v Praprotnikovi ulici na odseku križišča z Levstikovo ulico in Savinjsko cesto.

Ker gre za relativno velik poseg in globoke izkope, bodo na cesti zapore.

Izvajalec bo dela izvajal na način delnih odkopov, da bodo dostopi čimmanj moteni, in bo dostop kolikor se da omogočen z ene strani ceste.

Vsem občanom, še posebej stanovalcem ožjega območja gradnje se zahvaljujemo za potrpljenje in razumevanje.