Občina Mozirje bo pristopila k izvedbi rekonstrukcije Aškerčeve in delno Praprotnikove in Savinjske ulice s stabilizacijo brežine in vgradnjo vseh potrebnih komunalnih vodov. Območje gradnje je linija cestnega območja Aškerčeve ulice nad bloki do potoka Trnava, kjer je predviden iztok meteornih voda. Zaradi delnih in občasnih popolnih zapor bo promet potekal po obvoznih cestah.

Gradnja bo potekala od avgusta do predvidoma novembra. Zaradi povečanega tovornega prometa, morebitnih zastojev in ovir na tem območju, vas prosimo za razumevanje.