Narodna in univerzitetna knjižnica Ljubljana sporoča:

Na podlagi Zakona o obveznem izvodu publikacij (Ur. list RS, št. 69/06 in 86/09) so organizatorji volilne kampanje za župane, županje ter občinske svete, dolžni poslati Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani po štiri izvode vseh tiskov: predvolilnih plakatov, zgibank, letakov in drugih publikacij, če so jih izdali oziroma objavili na plakatnih mestih za promocijo na lokalnih volitvah. Organizatorji kampanje so lahko politične stranke, občinski odbori strank, liste, neodvisni kandidati ali kandidatke in podobno.

Obvezne izvode promocijskega gradiva, po štiri izvode, je treba oddati najkasneje v 15 dneh po zaključku volilne kampanje. Plakate, ki so v fizični obliki manjši od enega kvadratnega metra, zavezanec lahko odda po pošti ali dostavi zvite, skupaj z dobavnim listom (prirejen dobavni list je v priponki), na naš naslov:

NUK – obvezni izvod
Leskoškova 12
1000 Ljubljana

Opomba: prosimo, da plakate oddate zvite, ne zložene oziroma prepognjene.

Plakate, ki so večji od enega kvadratnega metra, organizator/zavezanec odda v elektronski obliki preko sistema za varno arhiviranje gradiva SVAROG: http://svarog.nuk.uni-lj.si/ . V primeru težav pri oddaji e-gradiva lahko pišete na elektronski naslov: svarog@nuk.uni-lj.si.

Za dodatna pojasnila je na voljo ga. Pavla Meglič na tel.: 01 586 13 07 ali e-naslovu: pavla.meglic@nuk.uni-lj.si.