susaVlada Republike Slovenije je izdala Odlok o finančni pomoči zaradi izpada krme leta 2022.

Upravičenec do finančne pomoči je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki se ukvarja z živinorejsko proizvodnjo in je utrpel izpad krme zaradi suše leta 2022 ter izpolnjuje pogoje za pridobitev pomoči iz tega odloka. Celoten odlok si lahko ogledate tukaj.

Oškodovanci se za dodatna vprašanja obrnite na informacijsko pisarne Agencije RS za kmetijske trge in razvoj. Lahko jim pošljete e-pošto na namenski poštni predal: skt-pomoci@gov.si ali pokličete na številko 01/580 77 92.