Občinski svet Občine Mozirje je leta 2009 sprejel Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Mozirje, s katerim je uskladil delovanje JZ Knjižnica Mozirje. Letu 2015 je bil ta odlok dopolnjen.

Zaradi uskladitve z Zakonom o zavodih in zakonom o knjižnicah, pa se je občinska uprava skupaj s pravno pomočjo Lex-Localisa odločila za izdelavo novega odloka. Cilj novega odloka je sprejem akta o ustanovitvi javnega zavoda splošna knjižnica v skladu z določili Zakona o zavodih. Osnutek odloka je prilagojen danim okoliščinam razmeroma majhne OK Mozirje, ki ima svojo dejavnost v vseh občinah Zgornje Savinjske doline.

Po opravljeni prvi obravnavi, je osnutek odloka na voljo za 30-dnevno javno obravnavo.

Na osnovi, ki jo najdete v nadaljevanju te novice, bo izdelan končni predlog odloka. Vse pripombe pa bodo argumentirano vključene ali zavrnjene.

Vabimo vas, da si preberete odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Mozirje. Vsebino odloka najdete v dokumentu spodaj, začne se na dnu 4. strani.

Morebitne pripombe in predloge, povezane z ustanovitvijo javnega zavoda Knjižnica Mozirje, nam posredujte na elektronski naslov: obcina@mozirje.si.