S strani države smo bili obveščeni, da za prihodnje dni (28. in 29. 8. 2023) tudi za območje Zgornje Savinjske doline obstaja možnost močnejših padavin, ki lahko s seboj prinesejo dodatne nevšečnosti.
Vsem, ki ste bili v preteklih tednih poplavljeni ali ogroženi zaradi plazov priporočamo preventivne ukrepe:
  • spremljanje okolja
  • zaščita premoženja
  • umik avtomobilov
  • pravočasna evakuacija

Ravnajte mirno in razumno. Spremljajte obvestila v medijih, predvsem pa priporočamo naslednje vire:

Vse dobro vam želimo.