Glede obsežnega interesa strank za vključitev ter ureditev  potrebnih formalnosti za izgradnjo širokopasovnega  optičnega omrežja Telekoma Slovenije v Mozirju, izdajamo sledeče obvestilo ukrepanja v času omejitev zaradi nevarnosti širjenja in prenosa Coronavirusa (Covid-19)

23. 03. 2020

Spoštovani!

Zaradi nastalih razmer je začasno do 16. 4. 2020 prekinjeno delo notarskih pisarn.
V tem času ne bo mogoče overiti pogodb, ki smo jih poslali strankam za ureditev potrebne služnosti v sklopu projekta Optika Mozirje 2020.
Vse stranke prosimo, da upoštevajo splošna navodila v vezi preprečevanja širjenja infekcije Coronavirusa (Covid-19), ter overitev opravijo, ko bodo odpravljeni trenutni ukrepi.
V tem času tudi ne bomo pošiljali dokumentacije strankam, ki so zajete v projekt in do sedaj še niso prejele dokumentacije po pošti. S postopki bomo pričeli ponovno takoj, ko bodo dopuščale razmere.

Vse dobro in lep pozdrav!