ZA 18.11.2018 SO RAZPISANE REDNE VOLITVE ZA ŽUPANA IN OBČINSKI SVET. RAZPIS JE OBJAVLJEN V URADNEM LISTU RS št. 48/18.

POMEMBNI DATUMI

INSTRUKCIJSKI OBRAZCI

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA – OBJAVE

POROČILO O IZIDU GLASOVANJA NA LOKALNIH VOLITVAH DNE 18.11.2018