Osnutek OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo hleva za molznice – kmetija Glušič

S tem odlokom se skladno z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Mozirje sprejme Občinski podrobni prostorski načrt na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo hleva za molznice – Kmetija Glušič, z identifikacijsko številko 1692 v zbirki prostorskih aktov. OPPN je izdelal Razvojni center PLANIRANJE d.o.o. Celje, pod številko projekta 19/20.

Prenesite paket z gradivom (.zip, 8 MB)