Objavljamo osnutek OPPN za stanovanjsko pozidavo nad šolo v Mozirju.

Gradivo si lahko prenesete s klikom na spodnji gumb.