Začela se je izvajati rekonstrukcija »stare občine«, z namenom preureditve objekta v stanovanjski objekt. Objektu pripada tudi funkcionalno zemljišče okoli objekta, kjer so bila parkirišča. S postavitvijo gradbiščne ograje se del parkirišč ukinja.

Na priloženi sliki so razvidna parkirišča v javni rabi.

Občina bo v kratkem pristopila k novogradnji parkirišča za Zdravstvenim domom Mozirje, ki bo prispevalo k povečanju parkirnih kapacitet. Po končani gradnji bo tudi na lokaciji obstoječega parkirišča pri stari občini nekaj parkirnih mest za potrebe občine.

Vse občane in udeležence v prometu pozivamo k strpnosti, saj bomo le tako poskrbeli za skupno varnost.