Obveščam vas, da bo v času od 21. maja do 5. junija 2024 potekala javna razgrnitev Lokacijske preveritve v enoti urejanja prostora RA 58 (določaje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na delih parc. št. 172/2, 186/1, 186/2, 187 in 188/3 v k.o. 915 – Radegunda).

Zainteresirani lahko v času javne razgrnitve vpišejo svoje pripombe in predloge v knjigo pripomb, jih pisno posredujejo na naslov Občine Mozirje,  Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje  ali pa posredujejo  na elektronski  naslov obcina@mozirje.si (v rubriko »zadeva« obvezno navesti ključne besede »Lokacijska preveritev v enoti urejanja prostora RA 58«) do konca javne razgrnitve.