Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so pripravili letak za pomoč žrtvam poplav in plazov, kjer so predstavljeni ključni ukrepi iz pristojnosti ministrstva.