Rdeči križ in Karitas obveščata, da bo razdeljevanje humanitarne pomoči v športni dvorani Mozirje
potekalo tudi še tudi v ponedeljek 21.8.2023 med 12. do 18., potem pa se zapira.

 

KONTAKT CZ Mozirje
03 8393 302
03 8393 312
obcina@mozirje.si
janez.janko@mozirje.si

GASILCI MOZIRJE
031 393 543 dežurstvo
03 839 46 12 gasilski dom

HUMANITARNA POMOČ
Transakcijski račun Občine Mozirje
TRR: SI56 0127 9010 0018 729 – UJP Žalec
Sklic 00 04082023 – neurje

ZADNJA OBVESTILA

SKLEP O POPISU ŠKODE

Vlada RS je izdala sklep o začetku ocenjevanja škode po neurjih s poplavami.

Ocenjuje se škoda na:

  • kmetijskih zemljiščih
  • na stavbah
  • na gradbeno inženirski infrastrukturi

Ocenjevanje bodo izvajale za ta namen imenovane komisije.

Škoda se popiše na predpisan način, s predpisanimi obrazci in postavkami za posamezne skupine del.

Sestavni del zapisnika je fotodokumentacija poškodb. V kolikor razpolagate s slikami poškodb na objektu kot tudi v njem, bo dobrodošlo.

Razpored obiska komisije bo vnaprej sproti objavljen na običajnih glasilih občine (spletna stran, facebook).

Dobro je, da se sosedje o tem med seboj obveščate, da bo zagotovljena udeležba oškodovanca na dan obiska.

V kolikor udeležbe nikakor ne boste mogli zagotoviti, bo za dogovor s komisijo objavljen kontakt.

Spremljajte obvestila občine.

________________________________________________________________________________________

 

Spoštovani starši!

V ponedeljek, 14. 8. 2023 bo  v enoti Tulipan Mozirje organizirano dežurstvo.

Glede na PRIJAVE, bo vrtec odprt  od 7.  do 15. ure.

V enoti Tulipan bo varstvo organizirano tudi za otroke iz enote Lipa.

Varstvo je namenjeno staršem, kateri bodo na svojih objektih odstranjevali posledice poplave ali drugim prizadetim pomagali pri sanaciji po katastrofalni poplavi.

Prosim, da do NEDELJE, najkasneje do 9. ure, preko e-asistenta sporočite prijavo samo tisti starši, kateri  boste za otroka v ponedeljek, dne 14. 8. 2023 varstvo potrebovali.

 

 

Pozdravljeni,

na linku je objavljen razpored dežurnih zdravikov od 12.8.2023 do 18.8.2023.

Zaradi izrednih razmer lahko pride do kakšne spremembe razporeda, zato priporočam, da spremljate razpored na spletni strani, kjer objavljamo spremembe: https://zgornjesavinjski-zd.si/tedenski-razpored

V kolikor bo potrebno je od danes naprej v OŠ Nazarje stacionirana tudi VOJAŠKA AMBULANTA, ki je na voljo na 030 489 769 (imajo tudi rentgen in prisotnega kirurga).

 

!!OBVESTILO!!

Občina Mozirje skupaj z Gasilci Mozirje sporoča, da v soboto, nedeljo in ponedeljek prostovoljcev žal ne moremo več sprejemati, ker logistično ne moremo zagotoviti dovolj parkirnih mest.

Vsi, ki ste se za termin DOGOVORILI z Romanom Čretnikom oziroma z našimi gasilci (termin so vam potrdili), pridete na dogovorjeno mesto. Posebnih dovolilnic za vstop v Mozirje NE POTREBUJETE!!! Redarju oziroma policistom, ki usmerjajo promet poveste, da ste dogovorjeni za delo v Občini Mozirje, on pa vas bo usmeril na ustrezno parkirišče.

Prostovoljci se nato peš odpravite do Gasilskega doma Mozirje, kjer boste dobili navodila za delo.

Preden bo situacija poplavljenega območja kolikor toliko normalna, bo dela še ogromno. Zato bomo s takšnimi akcijami nadaljevali še vso jesen. Vsi, ki nam bi radi pomagali tudi v bodoče, ste DOBRODOŠLI.

Delovne akcije bodo objavljene na spletni strani Občine Mozirje, našem FB profilu in pri Gasilcih Mozirje.

Vsem, ki ste že pomagali in vsem, ki nam še boste, pa se iz srca zahvaljujemo. HVALA

 

OBVESTILO ELEKTRO CELJE
Prebivalce na poškodovanih področjih obveščamo, da se ne približujejo električnim vodom, ker so v obratovanju.
Prav tako opozarjamo vse, ki izvajajo kakršnakoli zemeljska dela na področjih kjer potekajo el. vodi, da o tem obvestijo pristojno nadzorništvo Elektra Celje. S strani Elektra Celja smo pripravljeni predstaviti trase naših vodov, da nebi prihajalo do dodatnih nepotrebnih poškodb naših vodov oz. do nesreč.

OBČANE KI ŽELIJO PONUDITI POMOČ NAJ LE TO STORIJO
IZKLJUČNO PREKO SPLETNE APLIKACIJE OBRAZEC

Center za socialno delo sporoča, da zakonodaja omogoča tudi dodeljevanje izrednih denarnih pomoči v primeru elementarnih nesreč, ki se lahko uveljavljajo na centru za socialno delo. Osnovne informacije za vas in vaše občane se nahajajo:
Prizadeti v poplavah lahko upravičeni tudi do izredne denarne socialne pomoči | GOV.SI
vloga za denarno pomoč

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije bo po svojih močeh pomagala kmetom pri odpravi posledic poplav in drugih ujm, ki so nedavno prizadela skoraj celotno Slovenijo. V ta namen vas pozivamo, da prek kmetijsko-gozdarskih zavodov oziroma terenskih kmetijskih svetovalcev (svetovalk) posredujete tako svoje potrebe po voluminozni krmi kot morebitne viške. Pokličite svojega kmetijskega svetovalca
NA GSM 041 431 201 BERNARDA ali pa kmetijsko-gozdarski zavod in sporočite svoje podatke (Seznam zavodov). Lahko pa svoje povpraševanje ali ponudbe viška krme (in o drugi pomoči) oddate prek obrazca: POPLAVE 2023.

V zbirnem centru v Športni dvorani Mozirje ZBIRAMO in POTREBUJEMO
Hrano (konzerve), vodo,  kurjavo, delovno opremo, lopate, metle, rokavice, čistila, pralne praške, higienske pripomočke, plenice, ….
Oblačil imamo dovolj in jih trenutno NE POTREBUJEMO več.

OPOZARJAMO na najvišjo možno stopnjo higiene (uporaba rokavic, zaščitnih mask pri prašenju suhega mulja, umivanje rok…) zaradi povečanega zdravstvenega tveganja iz tega naslova.Ujma ponekod s sabo odnesla hiše, kmetijske objekte,…v kateri so bile shranjene različne kemikalije, naftni derivati, pesticidi, tudi kadavri domačih živali. Posledično je potrebno celotno območje smatrati za kontaminirano oziroma tvegano za zdravje.

ŽIVILSKI ODPADKI – postavljeni so bili kontejnerji/zabojniki za odlaganje živalskih stranskih proizvodov.
Zabojniki so namenjeni občinam, ki so bile poplavljene in so postavljeni na naslednjih lokacijah:
1x zabojnik v občini Nazarje, lokacija je industrijska cona, kontakt je Matej Pečovnik 041 783 491
1x zabojnik v občini Ljubno, predvidena lokacija je industrijska cona, kontnt Radenko Tešanović 040 187 586 ter
1x zabojnik v občini Polzela, kontakt Igor Pungartnik, poveljnik CZ, 041 508 860

Skupno obvestilo – Komunala Mozirje (komunala-mozirje.si)
Oskrba s pitno vodo v obdobju odpravljanja posledic poplav
PREKUHAVANJE PITNE VODE – Komunala Mozirje (komunala-mozirje.si)
Zbiranja odpadkov v obdobju odpravljanja posledic poplav
Zbiranja odpadkov v obdobju odpravljanja posledic poplav – Komunala Mozirje (komunala-mozirje.si)
Zapore cest obdobju odpravljanja posledic poplav
ZAPORE CEST – Komunala Mozirje (komunala-mozirje.si)
Uporaba kanalizacijskega sistema v obdobju odpravljanja posledic poplav
Uporaba kanalizacijskega sistema v obdobju odpravljanja posledic poplav – Komunala Mozirje (komunala-mozirje.si)

Za psihološk0 pomoči pokličite ambulanto Posvet v Mozirju v prostorih Zdravstvene postaje Mozirje.
kontakt tel 031 778 772, 031 704 707, Informacije tudi na spletni strani:
https://nijz.si/zivljenjski-slog/dusevno-zdravje/prva-pomoc-v-dusevni-stiski-ob-poplavah/

Do preklica se bodo delili topli obroki v Športni dvorani Mozirje.

Od včeraj je aktivna spletna aplikacija Poplave 2023, namenjena za evidentiranje pomoči na poplavljenem območju. https://poplave2023.urszr.si

VSI, KI POGREŠATE AVTOMOBILE TO JAVITE NA CZ OBČINE MOZIRJE
ALI NA POLICIJO MOZIRJE  tel. (03) 839 18 80 DOPOLDNE DO 12. ure

PROSTOVOLJCI SE ZA RAZPOREDITEV OSEBNO JAVITE
V GASILSKEM DOMU MOZIRJE NA SAVINJSKI CESTI

nagovor župana

VSI KMETJE KI RABIJO KRMO NAJ SE OBRNEJO NA GSM 041 431 201-BERNARDA

Občani, ki potrebujete oblačila, obutev, hrano, to lahko dobite v Športni dvorani Mozirje.

Obvestila v zvezi z komunalnimi storitvami, najdete na spletni strani KOMUNALA MOZIRJE.

V ponedeljek, dne 07.08.2023 bodo topli obroki v Športni dvorani Mozirje.

Prostovoljci za razporeditev se javite Roman Čretnik 041 783 469.

Odpadke od poplav se odvaža na deponijo ob čistilni napravi Mozirje.