Objavljamo poročilo Nadzornega odbora Občine Mozirje za leti 2018 in 2019. Nadzorni odbor v sestavi dr. Marto Svetina Veder, Barbara Miklavžina in Janez Pirnat je poročilo pripravil na podlagi zakonodaje za to področje, pregleda zahtevane dokumentacije, na podlagi odgovorov, mnenj in pripomb, ki jih je prejel tekom pregleda javnih naročil in na podlagi lastnih ugotovitev, ki izhajajo iz vsega naštetega.