Občina Mozirje kot javni partner objavlja poziv promotorjem, s katerim poziva morebitne promotorje k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt »Energetska sanacija objektov OŠ Mozirje in ŠD Mozirje«.

Cilj javnega partnerja je manjša poraba energije v objektih Občine Mozirje z izvedbo celovite energetske obnove in adaptacije objektov v okviru predvidenih ukrepov, navedenih v nadaljevanju.

Celoten poziv si lahko prenesete s klikom na spodnji gumb.

Promotorji lahko zastavijo vprašanja v zvezi s postopkom in ostalimi elementi projekta pri kontaktni osebi iz točke 2.1 te dokumentacije oziroma na elektronski naslov ivo.glusic@mozirje.si.

Skrajni rok za postavitev vprašanj je 07.06.2021 do 12:00 ure. Javni partner bo pojasnila, navezujoča se na zastavljena vprašanja, podal in objavil na spletni strani Občine Mozirje najkasneje do dne 09.06.2021 do 12:00 ure.