Direkcija Republike Slovenije za vode je izdala Poziv lastnikom priobalnih zemljišč ob vodotokih 2. reda, v katerem obveščajo vse lastnike, da so po določilih 100. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02 in spremembe) dolžni sami zagotavljati odstranjevanje odvečne zarasti na bregovih, odstranjevanje plavja (odpadlega listja in drugih plavajočih predmetov), odpadkov in drugih opuščenih in odvrženih predmetov ter snovi z vodnih in priobalnih zemljišč.

Pogoji in navodila so zapisana v dokumentu, ki si ga lahko prenesete s klikom na spodnji gumb.