Objavljamo Poziv za popis škode – Tekoča kmetijska proizvodnja 2023.

Škodo v tekoči kmetijski proizvodnji lahko prijavi kmetijsko gospodarstvo, ki ima MID številko in hkrati izpolnjuje pogoje iz 45. in 49. člena Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode (Uradni list RS, št. 67/03, 79/04, 33/05, 81/06 in 68/08) in sicer:

  • 45. člen (1) Škoda na kmetijskih pridelkih, ki jo povzročijo neugodne vremenske razmere, se ocenjuje na kmetijskih pridelkih, določenih v prilogi 5, ki je sestavni del te uredbe, če je uničene čez 30 odstotkov običajne letne kmetijske proizvodnje kmetijskega pridelka na posameznem kmetijskem gospodarstvu.
  • 49. člen (1) Škoda zaradi neugodnih vremenskih razmer se oceni po posameznem kmetijskem gospodarstvu le, če skupna površina prizadetih kmetijskih zemljišč, ki jih uporablja gospodarstvo, dosega ali presega 1 ha primerljivih kmetijskih površin. (2) Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin iz prejšnjega odstavka se šteje: – 1 ha njiv ali vrtov ali – 2 ha travnikov ali ekstenzivnih sadovnjakov ali – 4 ha pašnikov ali – 0,25 ha plantažnih sadovnjakov, vinogradov ali hmeljišč ali – 0,2 ha drevesnic, trsnic in matičnih hmeljišč ali – 8 ha gozdov ali – 5 ha gozdnih plantaž ali – 6 ha barjanskih travnikov ali drugih površin.

Škodo popišejo lastniki kmetijskih gospodarstev na priloženem Obrazcu 2. Celotno dokumentacijo si lahko prenesete s klikom na spodnji gumb.

Vloge na Obrazcu 2, se oddajo na sedež Občine Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje, lahko osebno v času poslovanja občine, ali po pošti do 22. 11. 2023.

Dodatne informacije: 03 839 3312 in janez.janko@mozirje.si

Priloge:

  • Uredba o metodologiji za ocenjevanje škode
  • Dopolnilni sklep poplave avgust 2023
  • Dopolnilni sklep toča 2023
  • Dopolnilni sklep pozeba april 2023
  • Obrazec 2
  • Navodila za izpolnjevanje Obrazec 2
  • Šifrant kmetijskih pridelkov