Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Mozirje objavlja Javni poziv za vložitev predlogov kandidatov za imenovanje članov občinske volilne komisije.

Občina Mozirje ima občinsko volilno komisijo (v nadaljevanju OVK) kot samostojni občinski organ, ki v skladu z Zakonom o lokalnih volitvah in drugimi predpisi ter normativnimi akti občine skrbi za izvedbo volitev in referendumov ter varstvo zakonitosti volilnih postopkov.

Celotno obrazložitev, pogoje in obrazce najdete v dokumentu, ki si ga lahko prenesete s klikom na gumb pod to objavo.

Predlogi kandidatov za predsednika in namestnika predsednika, člane ter namestnike članov OVK se posredujejo Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Mozirje, na naslov Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje, s pripisom za KMVI, najkasneje do  19.  5. 2022.