Pozdravljeni!

 

Vabimo vas na javno predstavitev 2. javnega poziva LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline za izbor operacij iz naslova podukrepa 19.2 ˝Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost˝ iz skladov EKSRP in ESRR za leto 2018 in 2019. Javna predstavitev bo v ponedeljek 5.2.2018, ob 9.00 uri na sedežu LAS ZSŠD, Foršt 51, Ljubno ob Savinji in v ponedeljek 12.2.2018, ob 9.00 uri v sejni sobi Kmetijske zadruge Šaleška dolina, Metleče 7, Šoštanj.

 

Prosimo vas, da vabilo posredujete vsem morebitnim zainteresiranim.

 

Najlepša hvala!

 

Lep pozdrav!

Tamara Danijel

 

Savinja, zavod za razvoj podeželja in turizma
vodilni partner LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline
Foršt 51
3333 Ljubno ob Savinji
Telefon: 03/838 10 78