Javna predstavitev delnega načrta ZIR ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v občini Mozirje

Na podlagi sklepa Vlade RS in Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12, 78/16, 26/19) Občina Mozirje objavlja javno predstavitev predloga Občinskega delnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v Občini Mozirje.

Omenjen predlog načrta si lahko ogledate na uradni spletni strani Občine Mozirje oz. v prilogi ali na sedežu Občine Mozirje, Šmihelska cesta 2 Mozirje, v sprejemni pisarni, do vključno 1.10.2020, v času uradnih ur po predhodni najavi.