Podjetje GVO bo 2. julija 2021 začelo z izkopi za izgradnjo optičnega omrežja Telekom Slovenije v Mozirju. Začeli bodo na Praprotnikovi 17, trasa pa bo potekala, kot je z rumeno črto označeno na zemljevidu. Z rdečo je označeno odlagališče za gradbene cevi.

V primeru potrebe po zapori ceste bo le-to označeno, obvozi bodo urejeni. Podjetje GVO bo o poteku del še posebej obveščalo stanovalce v okolici delovišča.