Obveščamo vas, da zbiramo ponudbe za odkup komunalno urejenega nezazidanega stavbnega zemljišča ob čistilni napravi Loke

razpisna dokumentacija