Obveščamo vas, da zbiramo ponudbe za odkup komunalno urejenega nezazidanega stavbnega zemljišča ob Šmihelski cesti

Razpisna dokumentacija