Obveščamo vas, da zbiramo ponudbe za odkup komunalno urejenega nezazidanega stavbnega zemljišča ob nogometnem igrišču v Lokah

RAZPISNA DOKUMENTACIJA