Obveščamo vas, da zbiramo ponudbe za odkup komunalno urejenega nezazidanega stavbnega zemljišča nad avtobusno postajo Mozirje

razpisna dokumentacija