Obveščamo vas, da se zbiranje odpadkov na začasni deponiji na parkirišču pred vhodom v Mozirski gaj s 25. 8. 2023 zaključuje. Večina kosovnih odpadkov je bila že odpeljana, v teh dneh se še pobirajo tudi posamezni kupi pred hišami.

Od 25. 8. naprej se kosovni odpadki zbirajo le še v zbirnem centru Komunale Mozirje, torej pri čistilni napravi v Lokah.

Pravilno ločevanje odpadkov in sledenje običajnim postopkom zbiranja bosta omogočila nemoteno izvajanje obdelave odpadkov in ohranitev čistega okolja za vse prebivalce.