Na poplavljenem območju obstaja večja verjetnost razvoja nalezljivih bolezni. Sledite obvestilom NIJZ v zvezi s poplavami in varnostnimi ukrepi po poplavi (kliknite tu).

Plinsko razkuževanje prostorov

V ponedeljek, 21.8.2023, se bo izvajalo razkuževanje objektov, ki so bili poplavljeni v preteklih dneh. Razkuževanje se bo izvedlo s 6% raztopino vodikovega peroksida (hladno zamegljevanje), ki po določenem času razpade na vodo in kisik.

Tekom dneva vas bodo obiskale ekipe poklicnih gasilcev, ki bodo izvajale razkuževanje. Prosimo vas, da ste na ta dan prisotni na stanovanjskem objektu in ekipam omogočite dostop ter ste prisotni v bližini zaradi varovanja lastnine.

Pred začetkom razkuževanje bo izvajalec naredil vizualni ogled prostorov.
Okvirno na klasičen stanovanjski objekt (pritličje) traja razkuževanje 10 minut.
Po preteku ene ure po izvedenem razkuževanju se mora objekt zračiti vsaj še eno uro za nadaljnjo bivanje.

Pogoj za uspešno razkuževanje je:

  • objekt je očiščen (odstranjeni grobi delci naplavin);
  • objekt očiščen v skladu s priporočili NIJZ;
  • objekt relativno osušen;
  • objekt naj bo dobro prezračen;
  • naprave za osuševanje naj bodo v času razkuževanja izklopljene;
  • objekt, ki se razkužuje morate ob pričetku zatesniti (okna in vrata se zaprejo, ali namestite folijo čez okna ali vrata). 

 Razkuževanje se bo pričelo ob 9.00 uri zjutraj. Zaradi velikega števila poplavljenih objektov bo razkuževanje trajalo ves dan do predvidoma 17.00 ure, natančne ure po posameznih lokacijah ne moremo določiti, zato vas prosimo za potrpežljivost in razumevanje.