Občina Mozirje zbira prijave zainteresiranih domačih pridelovalcev hrane za postavitev tržnega avtomata v Mozirju na lokaciji Avtobusna postaja – TIC Mozirje.

Vsi zainteresirani izpolnijo priložene obrazce in jih pošljejo v zaprti kuverti s pripisom »PRIJAVA ZA POSTAVITEV TRŽNEGA AVTOMATA«

Na naslov:

OBČINA MOZIRJE
ŠMIHELSKA CESTA 2
3330 MOZIRJE

Prijave se zbirajo do 10.8.2020.