Objavljamo RAZPIS ZA DODELITEV SREDSTEV FINANČNE POMOČI ZA OHRANJANJE IN SPODBUJANJE RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI MOZIRJE ZA LETO 2021.

Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v občini Mozirje, se sredstva usmerjajo preko pravil za državne pomoči, ki imajo podlago v uredbah Evropske komisije in omogočajo izvedbo naslednjih vrst pomoči oz. ukrepov:

  • Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja
  • Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja

Vlagatelji morajo vloge oddati najkasneje do vključno 29. 10. 2021.

Celoten razpis si lahko prenesete s klikom na spodnji gumb.

Dodatne informacije: Ivo Glušič, tel.: 03/839 33 06 ali ivo.glusic@mozirje.si.