Občina Mozirje objavlja Javni razpis za sofinanciranje programov  na področju  kulturne dejavnosti v občini Mozirje za leto 2022. Višina razpisanih sredstev je 12.000 EUR.

Razpisna dokumentacija je na voljo na spodnji povezavi ter na sedežu Občine Mozirje.

Prijave  na javni razpis dostavite osebno ali po pošti v zaprti kuverti s pripisom: »NE ODPIRAJ- RAZPIS KULTURA 2022«, na naslov Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje, do 10. 6. 2022 do 13. ure.