lokalne-volitve-2022

 

Občinska volilna komisija Občine Mozirje je na podlagi 41. člena in 76. člena Zakona o lokalnih volitvah  (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/0883/1268/17 in 93/20 – odl. US) in na podlagi Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Mozirje ( Ur. list št. 61/06), na 1. redni  seji  dne 5.9.2022 sprejela
S K L E P
o določitvi volišč in območij volišč za izvedbo rednih volitev v občinski svet in rednih volitev župana Občine Mozirje,  ki  bodo v nedeljo 20. novembra 2022

1.

S tem sklepom se določijo volišča in območja volišč za izvedbo rednih volitev v občinski svet in rednih volitev župana v Občini Mozirje.

2.

Za izvedbo rednih volitev v občinski svet in rednih volitev župana je določena ena volilna enota, ki obsega območje Občine Mozirje.

 

3.

Za izvedbo rednih volitev v občinski svet in rednih volitev župana Občine Mozirje se na območju Občine Mozirje določijo naslednja volišča in njihovi popisni okoliši (v nadaljevanju PO):

 

Volišče št. 07901001 – UPRAVNI CENTER MOZIRJE
Naslov: Mozirje, Šmihelska cesta 2

Na tem volišču volijo volivci, ki stanujejo v :

 • delu naselja Brezje  PO (0013, 0014, 0076)
 • naselju Ljubija PO (0022, 0023)
 • delu naselja Mozirje: PO (0005, 0008, 0009, 0010, 0011, 0054, 0055, 0064, 0077)
 • delu naselja Radegunda  PO (0037, 0049)

 

Volišče št. 07901002 – OSNOVNA ŠOLA MOZIRJE
Naslov:  Šolska ulica 23

Na tem volišču volijo volivci, ki stanujejo v :

 • delu naselja Brezje PO (0012, 0073, 0075)
 • delu naselja Mozirje PO (0001, 0002, 0003, 0004, 0050, 0051, 0052, 0056, 0057, 0058, 0059, 0060, 0061, 0062, 0063)

 

Volišče št. 07901003 – ŠOLA LEPA NJIVA
Naslov: Lepa Njiva 87

Na tem volišču volijo volivci, ki stanujejo v :

 • delu naselja Brezje PO (0015, 0065)
 • naselju Lepa Njiva PO (0018, 0019, 0020, 0021, 0067, 0068, 0069, 0070, 0078)

 

Volišče št. 07901004 – ŠOLA ŠMIHEL
Naslov: Šmihel nad Mozirjem 28

Na tem volišču volijo volivci, ki stanujejo v :

 • delu naselja Brezje PO (0016)
 • delu naselja Lepa Njiva PO (0017)
 • delu naselja Radegunda PO (0038)
 • naselju Šmihel nad Mozirjem PO (0039)

 

Volišče št. 07901005 – ŽAGAR
Naslov: Dobrovlje pri Mozirju 17

Na tem volišču volijo volivci, ki stanujejo v :

 • naselju Dobrovlje pri Mozirju PO (0025)

 

Volišče št. 07901006 – KMETIJA LEVC
Naslov: Loke pri Mozirju 19

Na tem volišču volijo volivci, ki stanujejo v :

 • naselju Loke pri Mozirju PO (0024)
 • delu naselja Mozirje PO (0006, 0007, 0047)

 

4.

Volišče št. 07901901 – UPRAVNI CENTER MOZIRJE – ZA PREDČASNO GLASOVANJE
Naslov: Mozirje,  Šmihelska cesta 2.

 

5.

Volišče št. 07901997 – ZA VOLITVE PO POŠTI IZ SLOVENIJE
Izid glasovanja po pošti se ugotavlja na sedežu Občinske volilne komisije Občine Mozirje, Šmihelska cesta 2, Mozirje.