Objavljamo sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Mozirje ter izhodišča skupaj s prilogami.