Lokalna akcijska skupina Zgornje Savinjske in Šaleške doline, kot nosilec projekta Mi smo SVETloba pripravlja Načrt prilagajanja podnebnim spremembam. Le-ta je ena od aktivnosti v projektu, druge aktivnosti so menjava javne razsvetljave za varčnejšo v skoraj vseh občinah Zgornje Savinjske in Šaleške doline, nakup e-avtomobila za socialne prevoze, ter ozaveščanje mladih o okoljski problematiki.

Z Načrtom prilagajanja podnebnim spremembam želimo pripraviti ukrepe za blažitev, predvsem pa za prilagoditev na podnebne spremembe, o katerih je danes čedalje več govora in so postale del našega vsakdana. Pripravili smo vprašalnik, s katerim želimo pridobiti tudi vaš pogled na problematiko podnebnih sprememb. Zato vas prosimo, da si vzamete nekaj minut in odgovorite na anketo na spodnji povezavi, ter nam pomagate pri pripravi dokumenta.

Anketa bo aktivna do 30.11.2022.