Od uničujoče ujme minevajo trije meseci in pol. V prvih tednih je izjemna pomoč vsem prebivalcem naše doline gotovo dala mnogo upanja in zagona, da svoje domove in kraje uredimo in očistimo. Zanimanje za dolino, prostovoljsko in drugo pomoč upada, a čaka nas še dosti potreb in dela, resnega načrtovanja sanacije, obnove, razvoja in povezovanja.

Po poplavah ostaja po celi Zgornje Savinjski dolini – od Letuša do Logarske doline ogromno naplavin in odpadkov, na poljih in travnikih pa dosti kamenja. Neurejena okolica ne daje dobrega signala postavljanju doline na noge, še manj razvoju gospodarstva in turizma ter prihodu gostov, slabo pa vpliva tudi na počutje prebivalcev.

V novo nastajajočem Društvu za povezan razvoj so dali pobudo za akcijo “Očistimo Zgornje Savinjsko dolino.” K akciji smo se kot soorganizatorji pridružili v vseh občinah Zgornje Savinjske doline.

Akcijo bomo prvič izvedli 2. decembra 2023 med 9. in 14. uro v vsaki občini po enotnem sistemu, v sodelovanju z ribiškimi družinami, kajakaši, društvi v občinah in predvsem ljudmi dobre volje. Akcijo bomo ponovili tudi v spomladanskem času.

Vabimo, da se akciji pridružite tudi vi in se nanjo prijavite na spletni strani www.savinjcan.si.

Še posebej vabimo, da ponudite pomoč pri delu z motorkami, traktorji, prikolicami, vitlami itd. Pomoč lahko ponudite preko obrazca ali s klicem v tajništvo občine.

V akciji se bomo osredotočili na naplavine in odpadke ob rekah in potokih (kjer je to varno!) ter pomoč kmetom na poljih in travnikih in ne na splošno pobiranje odpadkov. Trenutno poteka natančen pregled terena, da se določijo varna območja za čiščenje.

Združimo moči, dajmo upanje in spodbudo našim prebivalcem, krajem in naravi!