Spoštovani,

Občina Mozirje se je pridružila projektu Smart Commuting, v okviru katerega bomo skupaj z ostalimi občinami SAŠA regije pripravili regijsko celostno prometno strategijo. Eden izmed prvih korakov je ANALIZA STANJA. Veliko podatkov smo že zbrali, zdaj je čas še za anketiranje občanov.

Povezava do spletne ankete:

http://bit.ly/smartcomm-anketa

Za izpolnitev ankete se vam najlepše zahvaljujemo.

Več o projektu lahko preberete na promocijskem letaku.

Občina Mozirje