S sprejemom na Občinskem svetu se je končal dolgotrajen postopek spremembe OPN Občine Mozirje, ki smo ga začeli že leta 2015.

Odlok bo objavljen v Uradnem listu RS v petek 5.10.2018, veljati pa bo začel 20.10.2018.

Več v članku izdelovalca Sava projekt Krško ..