Objavljamo uradna stališča do pripomb, ki jih je podala zainteresirana javnost v času javne razgrnitve in javne obravnave na dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za trgovski center Jager Mozirje.

V nadaljevanju najdete tudi povezavo do vsega gradiva k predlogu OPPN Jager Mozirje.

STALISCA_DO_PRIPOMB_OPPN_30_Jager-Mozirje