Objavljamo Strokovne podlage za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za turistično območje Žekovec (OPPN03) – del, EUP RA 65 (del) in RA 66 (del) v občini Mozirje.

Gradivo si prenesite s klikom na spodnji gumb.