Predlagajte kandidate za člane občinske volilne komisije

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Mozirje objavlja Javni poziv za vložitev predlogov kandidatov za imenovanje članov občinske volilne komisije. Rok za oddajo je 19. 5. 2022