odločba o ukinitvi statusa javnega dobra november 2021