Župan občine Mozirje, Ivan Suhoveršnik, je skladno z zakonom izdal Sklep o pogojih za uporabo plakatnih mest v občini Mozirje v času volitev poslancev v Evropski parlament, v nedeljo, dne 9. 6. 2024.