Na podlagi poziva Okrožnega sodišča Celje (Su 432/2020 Ob-1796/21, Stran 837-838), vas vabimo k kandidaturi za sodnika porotnika.

Za sodnika porotnika je lahko imenovan državljan Republike Slovenije, ki je dopolnil 30 let starosti, ki ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti in, ki je zdravstveno in osebnostno primeren za udeležbo pri izvajanju sodne veje oblasti ter aktivno obvlada slovenski jezik.

Prosimo vas, da nam v primeru, da se odločite za kandidaturo, pošljete izpolnjeno priloženo izjavo, najkasneje do 26.4.2021, na naslov: Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje.