Občina Mozirje pristopa k pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko pozidavo nad šolo v Mozirju (v nadaljevanju: OPPN). OPPN se pripravlja z namenom zagotovitve ustreznih bivalnih razmer za prizadete v poplavah v avgustu 2023 in za morebitne druge interesente za gradnjo. Gradivo z opisom in prikazom načrtovanih ureditev, ki se tekom postopka lahko še spreminjajo, je objavljeno na spletni strani Občine Mozirje.

Vabimo vas, da se v pripravo OPPN vključite že v najzgodnejši fazi projekta-pri oblikovanju sklepa o pripravi OPPN in osnutka OPPN.

Vaše predloge in usmeritve nam lahko pošljete najkasneje do 6. 5. 2024 po e-pošti na naslov: obcina@mozirje.si ali po navadni pošti na Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje.

Vljudno vabljeni k sodelovanju!