Župan Ivan Suhoveršnik na podlagi 47. člena Statuta Občine Mozirje (Ur. glasilo slovenskih občin št. 58/2018) in vložene
popolne pobude (27.2.2024) Marjetke Vodovnik, sklicuje zbor krajanov za območje naselja Lepa Njiva.

Zbor bo v prostorih podružnične šole Lepa Njiva v petek, 22.3.2024 ob 19.00 uri

V skladu s pobudo je predlaga naslednji dnevni red:
1. Dogajanje v Lepi Njivi zadnjih 20 let (vodovod, ceste, plazovi)
2. Ustanovitev krajevne skupnosti
3. Plačila položnic Komunali Mozirje
4. Pobude in vprašanja

Uradni sklic si lahko prenesete s klikom na spodnji gumb.